Educatie Professional zoekt een nieuwe uitdaging!

Deze Educatie Professional zoekt een nieuwe uitdaging in loondienst dan wel in de vorm van een opdracht. Ik breng veel kennis en ervaring mee op het gebied van Een Leven Lang Leren (cultuureducatie, mediawijsheid, leesbevordering, laaggeletterdheid & inburgering) voor verschillende doelgroepen (VVE, PO, VO, MBO, HBO, anderstaligen, laageletterden, inburgeraars, senioren, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking), en ik heb een groot netwerk.
Daarnaast beschik ik over 11 iPads om in te zetten bij bijv. trainingen voor deze doelgroepen. Vraaggerichte projecten ontwikkelen en aanbieden is voor mij belangrijker dan aanbodgericht ontwikkelen of aanbieden. Ook de content vind ik belangrijker dan het medium of middel waarmee zij wordt overgedragen.

Ik beschik over een VAR WUO.
Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op mijn blog.
Interesse of vragen? Neem gerust contact met mij op.

Een strip voor daadkracht


Voorbeeld van een stripje over wat jij zou kunnen doen aan het verwezenlijken van millenniumdoel 7: "actief werken aan een duurzaam leefmilieu". Deze maakte ik in het kader van het lesproject STOP! voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs dat binnenkort van start gaat op De Fakkel in Utrecht. STOP! combineert de millenniumdoelen, burgerschap en mediawijsheid op een voor jongeren aansprekende wijze. In dit lesproject ontdekken zij zelf wat je moet kunnen en doen om onderzoeksjournalist, schrijver, filmmaker en acteur te zijn; kennis, vaardigheden en attitudes die passen bij de nieuwe rol van leerlingen als mediaconsument én mediaproducent in de 21ste eeuw. Maar ook als ruimdenkende en daadkrachtige wereldburger.
Leerlingen maken deze strip in de laatste les met de app Comicbook op één van de tien beschikbare iPads van Jongleert. Nieuwsgierig? Neem gerust contact met mij op.