Mindmappen met groep 7 voor STOP!

Voor het e-learningproject STOP! voor groep 7/8, schrijven leerlingen een recensie over een film van Two Ambassadors. Daarbij moeten ze nadenken over wat ze zélf zouden kunnen doen aan de millenniumdoelen en dat verbeelden ze vervolgens met de app Comicbook (zie vorige post).
Om dit creatieve bewustwordingsproces voor hen te vergemakkelijken, breng ik met hen met de app Pearltrees in kaart wat ze bij het schrijven van hun recensies én tijdens de discussies allemaal al bedacht hadden. Dit helpt hen enorm bij het verbeelden van hun eigen handelingen tot een stripverhaal in de laatste les.

Hier een voorbeeld van groep 7 en wat zij denken te kunnen doen aan milleniumdoel 8: Eerlijke handel en minder schulden voor arme landen.


E-learningproject STOP! maakt leerlingen media- én wereldwijs!

In vijf lessen mediawijs én een wereldburger worden op een manier die jongeren aanspreekt? Het kan! Dat bewijzen ook deze keer weer de leerlingen van groep 7 die meededen aan het e-learningproject STOP! Met mijn social media-accounts en iPads verkenden zij de wereld van internet, moderne media en apps en leerden zij wat de millenniumdoelen zijn. In online én offline discussies met elkaar maar ook met de makers van de films van Two Ambassadors kwamen zij in aanraking met andere meningen en denkbeelden en leerden zij hun eigen meningen te onderbouwen en te verwoorden. En welke informatie is nou wel betrouwbaar en welke niet? Hoe bepaal je dat? En wat zet je wel en niet online? Ook dat weten ze nu!
Neem een kijkje op hun blogs, en laat je verrassen, inspireren en geniet vooral van hun oplossingen om de millenniumdoelen aan te pakken!

www.stopgroep1.blogspot.nl
www.stopgroep2.blogspot.nl
www.stopgroep3.blogspot.nl
www.stopgroep4.blogspot.nl
www.stopgroep5.blogspot.nl

Wil je STOP! ook op school voor groep 7 of 8, of in het voortgezet of middelbaar onderwijs? Dat kan! Neem contact met mij op voor de verschillende mogelijkheden.

Je eigen boek maken voor 1 tot 99 jarigen met een unieke app

Je eigen boek maken; met de app Blurb kan dat heel makkelijk én op een heel leuke manier. Vanaf het moment dat je kan praten en tekenen tot je 99 bent blijft dit super leuk om te doen! Hier een voorbeeld dat ik maakte met groep 2. Rafel (5) verzon zelf het verhaal, tekende, schreef de tekst en sprak deze vervolgens ook zelf in. Zie hier het resultaat:

Educatie Professional zoekt een nieuwe uitdaging!

Deze Educatie Professional zoekt een nieuwe uitdaging in loondienst dan wel in de vorm van een opdracht. Ik breng veel kennis en ervaring mee op het gebied van Een Leven Lang Leren (cultuureducatie, mediawijsheid, leesbevordering, laaggeletterdheid & inburgering) voor verschillende doelgroepen (VVE, PO, VO, MBO, HBO, anderstaligen, laageletterden, inburgeraars, senioren, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking), en ik heb een groot netwerk.
Daarnaast beschik ik over 11 iPads om in te zetten bij bijv. trainingen voor deze doelgroepen. Vraaggerichte projecten ontwikkelen en aanbieden is voor mij belangrijker dan aanbodgericht ontwikkelen of aanbieden. Ook de content vind ik belangrijker dan het medium of middel waarmee zij wordt overgedragen.

Ik beschik over een VAR WUO.
Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op mijn blog.
Interesse of vragen? Neem gerust contact met mij op.

Een strip voor daadkracht


Voorbeeld van een stripje over wat jij zou kunnen doen aan het verwezenlijken van millenniumdoel 7: "actief werken aan een duurzaam leefmilieu". Deze maakte ik in het kader van het lesproject STOP! voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs dat binnenkort van start gaat op De Fakkel in Utrecht. STOP! combineert de millenniumdoelen, burgerschap en mediawijsheid op een voor jongeren aansprekende wijze. In dit lesproject ontdekken zij zelf wat je moet kunnen en doen om onderzoeksjournalist, schrijver, filmmaker en acteur te zijn; kennis, vaardigheden en attitudes die passen bij de nieuwe rol van leerlingen als mediaconsument én mediaproducent in de 21ste eeuw. Maar ook als ruimdenkende en daadkrachtige wereldburger.
Leerlingen maken deze strip in de laatste les met de app Comicbook op één van de tien beschikbare iPads van Jongleert. Nieuwsgierig? Neem gerust contact met mij op.