Wondertrommel maakt niet alleen kleuters mediawijs

Afgelopen herfstvakantie reisde ik voor Cinekid verschillende filmtheaters af om de workshop Wondertrommel te geven. Kleuters leren in de workshop hoe tekenfilms werken en hoe je een eigen animatie kan maken. Veel verwonderde gezichtjes gezien deze vakantie. Óók van papa's, mama's, opa's en oma's!

 


STOP!; een succesvol lesproject over burgerschap, de millenniumdoelen en mediawijsheid.

"Nederlandse scholieren hebben de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor volwaardig burgerschap veel minder onder de knie dan hun leeftijdgenoten in het buitenland. In vergelijkend onderzoek in 38 landen halen zij de laagste scores", kopt Trouw vandaag op haar voorpagina. Een zorgwekkend bericht, maar er is ook hoop. Jongleert heeft namelijk samen met Extra Strong Productions een succesvol lesproject ontwikkeld waarin burgerschapsvorming en burgerschapscompetenties een hoofdrol spelen. 

STOP! is een lesproject dat het kritisch bewustzijn ontwikkelt bij jongeren op het gebied van (wereld)burgerschap, de millenniumdoelen en mediawijsheidNaast kennis over deze thema's biedt STOP! jongeren ook handelingsperspectieven (het besef van eigen handelingsmogelijkheden). Het is gericht op het ontwikkelen van zelfstandigheid, kritische meningsvorming en sociale betrokkenheid bij jongeren (het zgn. 'individualistisch burgerschap' en het 'kritisch democratisch burgerschap'). Door STOP! ontwikkelen jongeren de zeven competenties horende bij de 21st Century Skills (vakoverstijgende doelen). 

STOP! voor het basisonderwijs sluit aan bij de kerndoelen Nederlands, Oriëntatie op Jezelf en de Wereld en Kunstzinnige Oriëntatie. Klik hier voor meer informatie.

STOP! voor het MBO sluit aan bij de kerntaken 2, 3, 5, 6 en 7 uit het document 'Leren, Loopbaan en Burgerschap'. Het sluit ook aan bij de vijf vaardigheden voor beheersing van de Nederlandse taal; Lezen, Luisteren, Gesprekken voeren, Schrijven en Spreken voor MBO-niveau 3 en 4. Het project is tevens als examenonderdeel in te zetten. 
Klik hier voor een impressie.

STOP! sluit ook naadloos aan bij het komende thema van de Week van de Mediawijsheid: Stijl van Leven; wat doen media met je gezondheid en welke invloed hebben ze op je relaties en identiteit?

Aan STOP! voor het voortgezet onderwijs wordt momenteel hard gewerkt.