Mediawijsheidproject STOP!

Afgelopen vrijdag 21 januari evalueerde JONGLEERT, Extra Strong Productions, COS en deelnemende ROC-docenten het lesprogramma STOP! voor het MBO. De evaluatie met de mediacoaches van de bibliotheken had al eerder plaatsgevonden.

STOP! wil het kritisch bewustzijn bij jongeren ontwikkelen op het gebied van mediawijsheid, de millenniumdoelen en (wereld)burgerschap. Het laat zien hoe je van passieve mediaconsument kritische mediaproducer kan worden. Hoe je je informatievaardigheden kan ontwikkelen aan de hand van bronnenonderzoek en broncontrole. Jongeren worden ook uitgedaagd na te denken óf en wat zij zelf kunnen bijdragen om de millenniumdoelen te realiseren. De films van Two Ambassadors vormen het uitgangspunt bij STOP!

Two Ambassadors (Peter Sterk en Fedor van Rossem) zijn twee reclamemakers die opzoek gaan naar het perfecte reclamespotje over de millenniumdoelen. Dit blijkt lastiger dan ze aanvankelijk dachten. In hun clips spelen de Two Ambassadors voortdurend met de manier waarop wij gemanipuleerd worden door de media. Ze zoeken de grenzen van mediamanipulatie op. Hoe ver kun je daarin gaan? Hun eigenzinnige methodes zijn een geschikt startpunt voor de discussie aan de hand waarvan jongeren een eigen mening kunnen vormen. Ze leren kritisch kijken naar de manier waarop media in de Westerse wereld de werkelijkheid weergeven. Web 2.0-toepassingen worden gebruikt om leerlingen te laten reflecteren op de films, de millenniumdoelen èn op zichzelf.

Naast de conclusie dat het tijdpad voor het project moet worden aangepast, waren er veel positieve reacties. Zo is er bijvoorbeeld een langdurig samenwerkingsverband ontstaan tussen het ROC en de bibliotheek. Omdat het project aansluit bij de kerntaken 2, 3, 5, 6 en 7 van het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap, heeft zelfs één MBO het als eind-examenonderdeel ingevoerd (Nederlands en Maatschappijleer niveau 4). Jongeren waren zich bewust geworden van het feit dat niet alles dat op internet staat waar is. Daarnaast realiseerden zij zich ineens dat je goed moet bedenken wat je er zelf op zet. En misschien wel het belangrijkste: op de vraag of de doelstelling voor wat betreft de docenten gehaald was, antwoordden zij met een "Volmondig JA!".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten